051 38007 جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸

نامه اعتراض آمیز فیفا به فدراسیون فوتبال!

به گزارش “ورزش سه”، یکی از مقاماتی که حضورش در جمع اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال باعث تعجب فیفا شده است وزیر ورزش و جوانان است و فیفا در نامه خود به صراحت آورده است ضرورتی به این حضور نیست و ریاست مجمع عمومی فدراسیون فوتبال باید بر عهده رئیس فدراسیون فوتبال باشد. فیفا وزیر ورزش و جوانان را یک مقام دولتی بر می شمارد و در این نامه آورده که حضور نماینده نیروی انتظامی در جمع اعضای مجمع عمومی ضرورتی ندارد به این دلیل که فوتبال یک بحث تخصصی است و تصمیم نماینده نیروی انتظامی نمی تواند کمکی به پیشرفت فوتبال بکند.

فدراسیون فوتبال پاسخی به این نامه نداده است و شاید حضور این اشخاص را در جمع اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال با توجه به قوانین داخلی توجیه کند.

این نامه در حالی برای فدراسیون فوتبال ارسال شده که وزارت ورزش و جوانان در تلاش برای تغییر تعریف فدراسیون فوتبال در اساسنامه است تا از این طریق فدراسیون فوتبال یک نهاد عمومی به شمار بیاید. در این صورت وزارت ورزش و جوانان می تواند با فدراسیون فوتبال همانند دیگر فدراسیون ها برخورد کند. یعنی عزل ریاست فدراسیون و گذاشتن سرپرست تا زمان برگزاری انتخابات.

اعضای هیئت رئیسه مخالف این تغییر هستند و معتقدند در صورت این تغییر فوتبال ملی کشور با چالش تعلیق مواجه خواهد شد.