051 38007 شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶
شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قصر شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قصر
 • مدت : 8 شب و 7 روز
  وسیله : هواپیما
  تورهای خارجی آژانس قصر

  تایلند

  • نام تور : تايلند
  • تاریخ رفت :
  • تاریخ برگشت :
  • مدت اقامت : 8 شب و 7 روز
 • مدت :
  وسیله : هواپیما
  تورهای خارجی آژانس قصر

  دبی

  • نام تور : دبی
  • تاریخ رفت :
  • تاریخ برگشت :
  • مدت اقامت :
 • مدت : 11 رزو
  وسیله : هواپیما
  تورهای خارجی آژانس قصر

  چین

  • نام تور : چین
  • تاریخ رفت :
  • تاریخ برگشت :
  • مدت اقامت : 11 رزو
 • مدت : 5روز
  وسیله : هواپيما
  تورهای خارجی آژانس قصر

  یونان

  • نام تور : آتن
  • تاریخ رفت :1395/05/23
  • تاریخ برگشت : 1395/05/27
  • مدت اقامت : 5روز
 • مدت : 10شب و 11 روز
  وسیله : هواپيما
  تورهای خارجی آژانس قصر

  ژاپن

  • نام تور : ژاپن
  • تاریخ رفت :1391/12/30
  • تاریخ برگشت : 1392/01/10
  • مدت اقامت : 10شب و 11 روز
 • مدت : 13 روز
  وسیله : هواپیما
  تورهای خارجی آژانس قصر

  آفریقای جنوبی

  • نام تور : تور گروهي آفريقاي جنوبی
  • تاریخ رفت :1391/12/30
  • تاریخ برگشت : 1392/01/12
  • مدت اقامت : 13 روز
 • مدت : 6 شب و 7 روز
  وسیله : هواپیما
  تورهای خارجی آژانس قصر

  مالزی

  • نام تور : تورمالزي
  • تاریخ رفت :1391/12/29
  • تاریخ برگشت : 1392/01/06
  • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • مدت : 6 شب و 7 روز
  وسیله : هواپیما
  تورهای خارجی آژانس قصر

  سریلانکا

  • نام تور : سريلانكا
  • تاریخ رفت :1391/12/30
  • تاریخ برگشت : 1392/01/06
  • مدت اقامت : 6 شب و 7 روز
 • مدت : یک روز
  وسیله : اتوبوس
  تورهای خارجی آژانس قصر

  کلات نادری

  • نام تور : کلات نادری
  • تاریخ رفت :1392/01/01
  • تاریخ برگشت : 1392/01/01
  • مدت اقامت : یک روز
 • مدت : یک روز
  وسیله : اتوبوس
  تورهای خارجی آژانس قصر

  نیشابور

  • نام تور : نیشابور
  • تاریخ رفت :1392/01/01
  • تاریخ برگشت : 1392/01/01
  • مدت اقامت : یک روز
 • Ad
 • Ad